Výroba piva

Náš pivovar: VARNA má 4 nádoby to je vystírací káď , scezovací káď, mladinová pánev -chmelovar a výřivku v celém varném procesu používáme jedno velkoobjemové čerpadlo ostatní procesy jako je rmutování, scezování a chlazení probíhají gravitačně.

1. Základní suroviny

Základními surovinami pro výrobu českého piva jsou pitná voda, ječný slad plzeňského typu a český chmel, který je díky své aromatičnosti nenahraditelnou součástí harmonické hořkosti českého piva.

2. Rmutování

Výroba piva začíná na varně, kde se rozemletý slad mísí s vodou ve varních nádobách a zahříváním na přesně dané teploty. Přitom se přeměňují rozpustné látky sladu v roztoku na zkvasitelné cukry. Tomuto procesu se říká rmutování.

3. Scezování

Při scezování je směs přečerpána na scezovací káď, na které jsou oddělen rmut od nerozpustitelných látek sladu – mláta. Čirý roztok zvaný sladina je povařen 90-120 minut s chmelem na mladinové pánvi. Takto vznikne základní roztok pro výrobu piva, který se jmenuje mladina.

4. Kvašení

Horká mladina je zchlazena deskovým chladičem na zákvasnou teplotu a poté jsou do ní přidány pivovarské kvasnice. Hlavní kvašení probíhá při tradiční klasické technologii v otevřených kvasných kádích, které díky speciálnímu chladícímu zařízení regulují teploty během kvašení. Hlavní kvašení trvá 7 – 10 dní.

5. Zrání

Po prokvašení mladiny na požadovaný stupeň, je mladé pivo zchlazeno a sesudováno do ležáckého sklepa, kde zraje v uzavřených ležáckých tancích 35 – 55 dní podle druhu piva. Během zrání se z piva vysráží kalící částice, pivo se nasytí oxidem uhličitým a proběhnou důležité pochody ovlivňující výsledný senzorický charakter piva.

6. Stáčení

Hotové pivo se přefiltruje, případně stabilizuje a pasterizuje a poté se stáčí do sudů, lahví či plechovek.

PĚNA
hustá a krémová, jedině tak nejlépe
chrání pivo před zvětráním

PIVO
by mělo být natočeno buď najednou
(pivo i s mokrou pěnou — hladinka) nebo maximálně nadvakrát (nejdříve vysoká pěna a pak pod ni doplňující pivo — s čepicí) aby se zabránilo oxidaci. Samozřejmostí je čepování po skle v úhlu 45 stupňů s co nejmenší vzdáleností k povrchu sklenice a ode dna sklenice.

SKLENICE
čistá a dobře vychlazená

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?